Výživová hodnota sena

Koně a seno. Skoro jako by jedno bez druhého nedávalo smysl. Ano, kvalitní seno je základem výživy koní. Ti jsou přírodou i anatomicky uzpůsobeni ke konzumaci vláknité potravy. Funkční trávení koně je podmíněno příjmem potravy v poměru minimálně 1 % tělesné hmotnosti ve formě sušiny delší než cca 2,5 cm denně. Není-li tomu tak, začnou problémy se zažíváním. Peristaltika nefunguje, zlobí trávení a mohou se objevit zlozvyky jako klkání, okusování dřeva aj. Doporučuje se poskytnout koni jako základ největší množství sena (mluvíme-li o koni, který netrpí žádnými konkrétními zdravotními nebo zažívacími problémy) a další živiny dodávat formou jiného krmiva.

Obecně se uvádí a často se s tímto předpokladem pracuje také ve výživových výpočtech a tabulkách, že kůň zkonzumuje cca 2,5 % své tělesné hodnoty sušiny na den. Tímto množstvím se zaplní a více nežere. Je samozřejmé, že toto množství se odvíjí od tělesné hmotnosti, plemene, fyziologickém stavu koně i typu a kvalitě sena.

A mluvíme-li o seně, vždy mluvíme o KVALITNÍM seně s optimálními výživovými hodnotami, což ovlivňuje řada faktorů, na které si musíme dát pozor:

  • stádium zralosti, tedy vegetační fáze píce v době sečení
  • denní doba sečení i balíkování
  • zdali jde o první senoseč, nebo je to otava
  • suchost/vlhkost sena při skladování, zejména pak při balíkování
  • samotné skladování

Sečení píce ve stádiu časné nebo střední zralosti znamená vyšší obsah bílkovin a dalších živin, což může být vhodné například pro laktující klisny a hříbata. Seno z píce ve střední zralosti je vhodné pro koně s nižšími nutričními požadavky. Není nutné ho omezovat, koně po něm příliš netloustnou, naopak je důležité pohlídat, aby měli dostatečný příjem všech živin a nehubli. Krmí-li se kvalitním senem z časné zralosti lze někdy snížit množství podávaného jádra. Vždy je ale důležité si pohlídat, aby nedocházelo k deficitu vápníku a dalších minerálů, a to především u rostoucích koní. Seno obecně má málo sodíku a chloridu, takže myslete také na to, že je k němu nutné doplňovat sůl.

Pro dospělé koně se střední zátěží je vhodnější píce zralejší. Lze říct, že čím jsou rostliny starší, tím méně jsou hodnotné na živiny a tím hůře jsou stravitelné. Seno z velmi mladé píce bývá měkčí, obsahuje více lístků, vysokou míru živin a je dobře stravitelné. Seče se hned po objevení se prvních klásků (metání), u leguminóz (například vojtěška) před kvetením.

Vojtěška z časné zralosti se zkrmuje u koní, kteří potřebují hodně živin (laktující klisny a rostoucí hříbata). Je dobře stravitelná, obsahuje vysoký poměr bílkovin a podporuje chuť k jídlu u koní, kteří se žraním mají problémy. Obsahuje více vápníku a je možné ji kombinovat s obilovinami. Není naopak vhodná pro koně v nízké zátěži, v tomto případě si hlídejte odměřené dávky, které podáváte.

Lístky versus stonky

Lístky v seně obsahují více nestrukturálních (stravitelných) uhlohydrátů (cukry, škroby) a bílkovin než stonky. U dozrávající rostliny se poměr lístky versus stonky snižuje v neprospěch lístků. Klásky a květy na vojtěšce znamenají, že se začíná tvořit pyl a semena (vyšší koncentrace strukturálních uhlohydrátů a ligninu, nižší obsah hrubé bílkoviny). Lignin není schopné koňské tělo strávit.

Není seno jako seno

Seno z leguminóz (v ČR hlavně vojtěškové, ale i z jetel lučního) obsahuje výrazně větší množství bílkovin a vápníku než seno z travin. Vojtěška je navíc stravitelnější a chutná. Vojtěškové seno je nutričně nejbohatší, ale kvalitní pastvina může mít více bílkovin i více kalorií.

Luční seno obsahuje nejčastěji traviny mírného pásu jako bojínek, srhu, sveřep, kostřavu, psineček a další. Kostřava je velmi častou pastevní travinou, jen je ke škodě, že často bývá sečena příliš pozdě, a tím se snižuje její stravitelnost i množství živin. Může být také častěji napadena endofytickými houbami, pro zvířata nebezpečnými.

Denní doba

Pokud si pamatujete ze školy, tak rostliny během dne fotosyntézou hromadí cukry a škroby, které během noci využívají k růstu. Co to znamená pro seno? Tráva posekaná později odpoledne je bohatší na živiny (= seno s vysokou nutriční hodnotou) než sečená ráno. Neznamená to, ale že je vhodné pro každého. Opět platí, že například u koní ohrožených schvácením, koní rezistentní na inzulín nebo obézních koní by se s tímto senem mělo velmi opatrně. Ne nadarmo se v těchto případech dokonce doporučuje pastva během noci a bez pastvy během dne.

A pokud seno správně skladujete, vydrží jako hodnotný zdroj živin i rok či dva. Doporučuje se skladovat ho pod střechou a ideálně ne položené přímo na zemi, ale například vyskládané na palety.

Seno a jeho množství

Dostáváme od vás dotazy, kolik sena je dost, kolik je příliš a jak máte svému koni dát přiměřenou dávku. Prakticky není v lidských silách seno pro každého jednotlivého koně vážit, proto platí obecné pravidlo, že lepší je dát tolik sena, kolik kůň sežere, a ještě trochu nechá. Tenhle „výpočet“ bohužel neplatí u nekvalitního sena, protože pokud koni nechutná a nechce ho žrát, nemáte vypovídající údaje o tom, kolik ho sám potřebuje zkonzumovat. Jednoduše prostě ví, že takové seno konzumovat nechce. Vždy proto zkontrolujte jeho kvalitu.

Seno_na web 01

Seno_na web 02

Zpět do obchodu