Jak se tvoří krmné směsi na míru

Vedle stálých krmiv a speciálních krmných směsí, které jsou sestaveny na základě společných požadavků koní s různými potřebami (například pro koně s Cushing syndromem, pro aktivní důchodce apod.), nabízíme také tvorbu krmných směsí na míru.

Jedná se o koňské krmivo, ručně namíchané z kvalitních surovin tak, aby mělo optimální a vyvážený poměr zvolených surovin, a to přesně dle potřeb konkrétního koně.

Jak se ke složení krmiva společně dostaneme?

  1. Veterinář odebere vašemu koňskému parťákovi vzorky krví, které odešle do laboratoře k analýze. Ideální je zvolit complete screening krví, který zahrnuje biochemické i hematologické vyšetření a minerální profil. 
  2. Následně naše výživová poradkyně projde a vyhodnotí výsledky krví, a to současně s klinickým stavem a s poznatky + požadavky majitele/ošetřovatele koně (tato součinnost je nezbytná a velmi důležitá, protože své koně znají nejlépe).
  3. Po vyhodnocení stavu koně dle zaslaných výsledků laboratorních testů vybereme vhodné krmné suroviny a spočítáme jejich optimální poměr tak, aby se jakýkoliv deficit a dysbalance rychle vyrovnaly. Po odsouhlasení ceny navrhované krmné směsi a vytvoření objednávky krmivo namícháme a distribuujeme k vám.
  4. Během nasazení krmiva KRM Na míru se kůň sleduje a hodnotí se jeho klinický stav. I v této době doporučujeme být v kontaktu s naší výživovou poradkyní a jakékoliv změny hlásit.
  5. Následují kontrolní odběry krví, a to cca po 3 měsících, což je optimální doba pro zhodnocení výsledků. Doba, kdy u koní trvá přestavba svalové hmoty, překódování i stabilizace trávení a metabolických procesů, je minimálně 6 týdnů.
  6. Pokud jsou kontrolní odběry krví v pořádku, může se postupně přecházet k jedné ze stálých krmných směsí KRM. Ty bývají cenově dostupnější a ve chvíli, kdy je koník v dobrém stavu a rovnováze, jsou plnohodnotným krmivem s optimálním složením a vyváženým poměrem všech potřebných živin.

V KRM je naším cílem za pomoci odborných vstupních informací (tedy veterinárního rozboru krví, který nám dodáte) a kvalitních surovin navrhnout a následně namíchat prémiové krmivo pro koně tak, aby mu dodalo všechny potřebné živiny, minerály a vitaminy. Koník se tak bude cítit lépe a vy sami na něm uvidíte změnu k lepšímu.

  • Cena vyhodnocení výsledků krevních rozborů naší výživovou poradkyní a návrh surovin včetně jejich optimálního poměru v krmivu začíná na 1 450,- / kůň. Její výše se odvíjí od konkrétních požadavků majitele, od vstupních podkladů a materiálů, které majitel zajistil nebo je má k dispozici, a také od formy konzultace (osobní návštěva koně/stáje, telefonická konzultace, online forma aj.). 
  • Cena balení KRM Na míru se liší dle použitých surovin a je vám vždy sdělena dopředu, společně s informacemi o doporučeném složení. Následně se rozhodnete, zdali a případně kolik kusů balení si objednáte.

Doporučujeme začít například s jedním 20kg balením KRM Na míru na jednoho koně a sledovat, jak koníkovi chutná a zdali je vše v pořádku. Na základě těchto informací je naše výživová poradkyně v případě potřeby připravena složení směsi upravit. Vy si tak následně můžete objednat více balení „do zásoby“, nebo zkusit upravenou recepturu.

 

Zde je ukázka, jak vypadají výsledky laboratorních rozborů krví před nasazením optimální krmné směsi a následně kontrolní laboratorní testy po cca 3 měsících krmení koně směsí na míru. Zvýšená hladina draslíku je způsobena dobou mezi odběrem krví a provedenou analýzou v laboratoři, což je bohužel běžná praxe. I pro vás tip, abyste se případně na první dobrou hned nelekli.

Zpět do obchodu